Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Shevchuk Olena (Shevchuk Olena)

Informatie de contact:
Organizatia: A.V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Adresa: 42, Vernadsky blvd
Codul Postal: 03680
Orasul: Kiev
Regiunea:
Tara: Ukraine
Telefon: 38 044 424 02 08
Fax: 38 044 423 82 24
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÏÓÒÈ ÑÍÈÆÅÍÈß ÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÃÎ ÀËÞÌÈÍÈß Â ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÅ ÏÐÈ ÏÐßÌÎÒÎ×ÍÎÌ ÄÂÓÕÑÒÓÏÅÍÍÎÌ ÔÈËÜÒÐÎÂÀÍÈÈ (abstract)
Autori: Å. À. Øåâ÷óê, À. Â. Ìàì÷åíêî

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association