Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Bogdevich Oleg (Bogdevich Oleg)

Informatie de contact:
Organizatia: Institute of Geophysics and Geology
Adresa: Academy str. 3
Codul Postal: MD2028
Orasul: Chishinau
Regiunea:
Tara: Moldova
Telefon: 373-2-739636
Fax: 373-2-739663
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   THE EVALUATION OF HEAVY METAL SOURCES IN MOLDOVA REPUBLIC (abstract)
Autori: Bogdevich O.P., Hannigan R.E., Izmailova D.N.
2)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   THE ASSESSMENT OF POPS AND PAHS IN SURFACE WATER AND SEDIMENTS OF CITY LANDSCAPE (abstract)
Autori: Bogdevich O.P. Izmailova D.N.
3)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   THE ASSESSMENT OF PCBS AND PAHS IN SURFACE WATER AND SEDIMENTS OF CITY LANDSCAPE (articol)
Autori: Bogdevich O. Izmailova D.N.
4)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄ Ã. ÒÈÐÀÑÏÎËß (articol)
Autori: Èçìàéëîâà Ä.Í., Ñëîáîäÿíþê Ì.Â., Êàïèòàëü÷óê È.Ï., Áîãäåâè÷ Î.Ï.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association