Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Pirumyan Gevorg (Pirumyan Gevorg)

Informatie de contact:
Organizatia: Yerevan State University
Adresa: ïð. Òèãðàí Ìåöà 40á, 6
Codul Postal: 375005
Orasul: Yerevan
Regiunea:
Tara: Armenia
Telefon: (3741)558-635, 570-673
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÂËÈßÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÂÎÄÛ ÍÀ ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Â ÂÎÄÎÎÁÎÐÎÒÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ (abstract)
Autori: Ã. Ïèðóìÿí, Ì. Ãîð÷ÿí, À. Ìõèòàðÿí, Æ. Àáðààìÿí
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   NEW METHOD OF WASTEWATERS PURIFICATION (abstract)
Autori: A.Avetisyan, A.Gevorgyan, A.Haroutyunyan, A.Margaryan, A.Narimanyan, N.Zulumyan, E.Pirumyan, G.Pirumyan
3)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   INVESTIGATIONS OF AMINOACID - DIMETHYLSULPHOXIDE-WATER SYSTEMS (articol)
Autori: N.Zakaryan, E.Pirumyan, K.Grigoryan, A.Martiryan, G.Pirumyan

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association