Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Goreaceva Nelli (Goreaceva Nelli)

Informatie de contact:
Organizatia: The State University of Moldova
Adresa: A. Mateevici str, 60
Codul Postal: 2009
Orasul: Chisinau
Regiunea:
Tara: Moldova
Telefon: (37322) 57 75 57
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   THE INFLUENCE OF BENZOIC ACID ON THE RADICAL SELF-PURIFICATION PROCESSES IN NATURAL MEDIUM (abstract)
Autori: N. Goreaceva, V. Gladchi, N. Rusu
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   THE STUDY OF REDOX CONDITIONS IN THE DNIESTER RIVER (abstract)
Autori: V. Gladchi, N. Goreaceva, E. Bunduchi, R. Borodaev, I. Mardari
3)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÅÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÎÃÎ ÆÅËÅÇÀ  ÂÎÄÎÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅÌ (abstract)
Autori: Áîðîäàåâ Ð.È., Ãîðÿ÷åâà Í.Â., Ðîìàí÷óê Ë.Ñ.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association