Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Ñòðèêàëåíêî Òàòüÿíà (Strikalenko Tatiana)

Informatie de contact:
Organizatia: Îäåññêîå îòäåëåíèå ÌÀÍÝÁ
Adresa: óë.Ãåí.Ïåòðîâà, 44, ê.113
Codul Postal: 65076
Orasul: Îäåññà
Regiunea:
Tara: Óêðàèíà
Telefon: (048) 748-66-11
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ECOTOXICOLOGY OF THE DRINKING WATER (abstract)
Autori: T.Strikalenko
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ECOLOGICAL/ANTHROPOGENOUS RISKS AS THE OBJECT OF MANAGEMENT AT MANUFACTURE OF POTABLE WATER (abstract)
Autori: T.Strikalenko

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association