Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mr. Shalgymbayev Serikbol Tlevlesovich (Shalgymbayev Serikbol Tlevlesovich)

Informatie de contact:
Organizatia: Kazakh National al-Farabi University
Adresa: 71al-Farabi
Codul Postal: 480078
Orasul: Alma-Ata
Regiunea:
Tara: Kazakhstan
Telefon: (3272) 470373
Fax: (3272) 472609
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: F
Titlul publicatiei:   ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÕÈÌÈÊÎ-ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÅ. (abstract)
Autori: Äàóëåòèÿð Ø.Á., Øàëãûìáàåâ Ñ.Ò., Ñåãèçáàåâà Ñ.Ñ.
2)     Subiect: F
Titlul publicatiei:   ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY (articol)
Autori: Shalgymbayev Serikbol Tlevlesovich

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association