Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Ðîøêà Ãåîðãå (Roshka Gheorghe)

Informatie de contact:
Organizatia: ”RUCHIM” SRL
Adresa:
Codul Postal: 2062
Orasul: Êèøèíýó
Regiunea:
Tara: Ìîëäîâà
Telefon: 00(373) 22 77-96-33
Fax: 00 (373) 22 56-10-60
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÕËÎÏÊÎÂÎÉ ÑÎÂÊÎÉ. (abstract)
Autori: Åëèñîâåöêàÿ Äèíà, Íàñòàñ Òóäîð, Êîâàëåâ Áîðèñ, Ðîøêà Ãåîðãèé
2)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   MONITORIZAREA DÃUNÃTORILOR UNOR CULTURI POMICOLE ªI LEGUMICOLE CU AJUTORUL CÃPCANELOR FEROMONALE (abstract)
Autori: Gheorghe Roºca, Valeriu Chitic
3)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   THE SYNTHESIS OF THE SEX PHEROMONE OF THE WEBBING CLOTHES MOTH (TINEOLA BISSELLIELLA) (abstract)
Autori: Vasile Rusu, Gheorghe Rosca, Raisa Isenco

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association