Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Savchina Lyudmila (Savchina Lyudmila)

Informatie de contact:
Organizatia: Institute of Colloid and Water Chemistry National Academy of Science of Ukraine
Adresa: Kiev 142, bul. acad. Vernadskogo 42.
Codul Postal: 03142
Orasul: Kiev
Regiunea:
Tara: Ukraine
Telefon: +380444243575
Fax: 38 044 4520276
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   COMBINATION OF ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON AND OXIDATION OF SURFACE-ACTIVE MATERS UNDER FILTRATION (abstract)
Autori: ². P.Kozjatnik, N.A.Klimenko, L.A.Savchina
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÐÅÑÓÐÑÀ ÐÀÁÎÒÛ ÀÄÑÎÐÁÖÈÎÍÍÛÕ ÔÈËÜÒÐÎÂ Ñ ÀÊÒÈÂÍÛÌ ÓÃËÅÌ ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
Autori: È.Ï.Êîçÿòíèê, Ë.À.Ñàâ÷èíà, Í.À.Êëèìåíêî

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association