Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Sirenko Lidiya (Sirenko Lidiya)

Informatie de contact:
Organizatia: INSTITUTE OF HYDROBIOLOGY NAS OF UKRAINE
Adresa: GEROYEV STALINGRADA 12
Codul Postal: 04210
Orasul: Kiev
Regiunea:
Tara: Ukraine
Telefon: 380-44-2346870
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÒÎÊÑÈÍÛ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ È ÔÀÊÒÎÐÛ, ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÈÕ Â ÑÐÅÄÓ (abstract)
Autori: Ñèðåíêî Ë.À.
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÒÎÊÑÈÍÛ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ È ÔÀÊÒÎÐÛ, ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÈÕ Â ÑÐÅÄÓ (articol)
Autori: Ñèðåíêî Ëèäèÿ Àêèìîâíà, Òðåòüÿêîâ Îëåã Ëåîíèäîâè÷

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association