Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Sircu Raisa (Sircu Raisa)

Informatie de contact:
Organizatia: National Center for Scientific and Applied preventive medicine
Adresa: str. Gh.Asachi 67 a
Codul Postal: 2028
Orasul: Chisinau
Regiunea:
Tara: Moldova
Telefon: + 373 22 735831
Fax: 373 22 729725
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÕ ÏÅÑÒÈÖÈÄΠ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀ È ÂÎÄÅ (abstract)
Autori: Ñòðàòóëàò Ò.Ã., Ñûðêó Ð.Ô., Ñîêîëþê Ï.Ò., Îïîïîëü Í.È., Äûíãîâñêàÿ Ç.È.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association